Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

3ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου

Γιώργος Τρούλης                                   Ρέθυμνο, 27 Φεβρουαρίου 2011
Αναπληρωτής Αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
Τηλ. 6945802754
Email:  giorgiot@edc.uoc.grΠρος τους Συναδέλφους μουΑγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα 1ο: «Ανακοινώθηκε η απόφαση για τη λειτουργία των νέων Σχολικών Επιτροπών ανά δήμο»

Μέχρι σήμερα σε κάθε σχολική μονάδα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λειτουργεί μια σχολική επιτροπή, η οποία καθορίζει και ελέγχει τα οικονομικά του σχολείου (εκτός των περιπτώσεων ενιαίας σχολικής επιτροπής νηπιαγωγείου και δημοτικού που συστεγάζονται). Στο νέο νόμο 3852/2010 για το πρόγραμμα Καλλικράτη, στο άρθρο 103 παρ. 2 αναφέρεται ότι οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται και δημιουργούνται 2 σχολικές επιτροπές ανά δήμο. Μία για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλη μία για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νόμος δίδει το περιθώριο στο δημοτικό συμβούλιο μέσα σε 2 μήνες από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής να αποφασίσει για το όνομα, τον σκοπό, τη διοίκηση, την περιουσία και τους πόρους  του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Επομένως το χρονικό περιθώριο για τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών εκπνέει αυτές τις μέρες.

Για να πραγματοποιηθούν όμως οι συγχωνεύσεις των σχολικών επιτροπών πρέπει να υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών. Ο καθορισμός της λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών δεν καθορίζεται από το νόμο αλλά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

«Λειτουργικά Προβλήματα»

Στις 24 Φεβρουαρίου υπογράφηκε από τον υπουργό εσωτερικών ο καθορισμός της λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών. Σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών διαμορφώνονται 2 όργανα: η «Σχολική Επιτροπή» του δήμου και το «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» σε δήμους που υπάρχουν πάνω από 2 σχολεία ή συγκροτήματα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απαρτίζεται από 5 έως 15 μέλη με τουλάχιστον 2 διευθυντές σχολείων (από τους 5 αρχαιότερους) και τουλάχιστον 1 εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων. Αντίστοιχα το συμβούλιο σχολικής κοινότητας που θα λειτουργεί σε επίπεδο σχολείου θα αποτελείται από το διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο γονέων και τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων.

Επομένως γίνεται σαφές, ότι οι προηγούμενες σχολικές επιτροπές με την αφαίρεση των εκπροσώπων του δήμου μετατρέπονται σε σχολικά συμβούλια, όπου θα μεταφέρουν τις προτάσεις και τα προβλήματα του σχολείου στη σχολική επιτροπή. Το γεγονός αυτό αποτελεί ενδυνάμωση του φαινομένου του συγκεντρωτισμού και αποδυνάμωση των ίδιων των σχολείων, αφού πλέον οι σχολικές μονάδες δεν θα αυτοδιαχειρίζονται πλήρως τα προβλήματά και τα οικονομικά τους αλλά θα εξαρτώνται από τη σχολική επιτροπή του δήμου. Ας αναλογιστεί κανείς τα εμπόδια που θα έχει μια σχολική επιτροπή σε ένα μεγάλο δήμο με 50 και πλέον σχολικές μονάδες. Αφενός ο πρώτος σκόπελος θα είναι η αδυναμία απρόσκοπτης παρουσίας των διευθυντών που συμμετέχουν στην σχολική επιτροπή, αφού θα πρέπει να βρίσκονται και στα σχολεία τους για διευθέτηση ζητημάτων και συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Αφετέρου προβλέπεται ότι σε περίπτωση συζήτησης θεμάτων κάποιας σχολικής μονάδας συμμετέχει ο διευθυντής του σχολείου με δικαίωμα ψήφου. Αυτό σημαίνει πολλές και ξεχωριστές, ίσως σε ημερήσια βάση, συνεδριάσεις.

«Οικονομικά προβλήματα»

Τα προβλήματα δεν σταματάνε σε αυτό το σημείο, αφού τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών θα μεταφερθούν στη νέα Σχολική Επιτροπή κι επομένως ό,τι χρήματα έχει ένα σχολείο σήμερα δεν θα είναι πλέον στη διάθεσή του. Δηλαδή μπορεί μια σχολική μονάδα να δώσει ένα χρηματικό ποσό στη νέα σχολική επιτροπή και να της επιστραφεί μικρότερο ποσό από αυτό που ήδη είχε.

Παράλληλα η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων θα γίνεται πλέον με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια όπως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, την παλαιότητα των κτιρίων, τη λειτουργία αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.α. Επίσης με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται και το ποσό που θα τίθεται στη διάθεση του κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θα εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. Το ερώτημα που προκύπτει σήμερα είναι πώς θα γίνει η κατανομή της “τσεκουρεμένης” τρέχουσας α΄ δόσης του 2011, από την επιτροπή παιδείας του δήμου που ούτε αυτή έχει συγκροτηθεί ή από τη σχολική επιτροπή που βρίσκεται μόνο στα χαρτιά ακόμα;

Δυστυχώς όλες οι αλλαγές γίνονται δίχως τον παραμικρό συντονισμό και σχεδιασμό, παραβλέποντας την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και αποδυναμώνοντας οικονομικά το ίδιο το σχολείο καθώς και το ρόλο του διευθυντή. Η ρευστότητα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι τέτοια που κανείς δεν είναι σίγουρος για το σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα. Τα προβλήματα αυτά αν συνδυαστούν με τις συγχωνεύσεις σχολείων, τις μεταφορές των μαθητών που οι δήμοι δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να φέρουν σε πέρας, τη διαφαινόμενη οικονομική υπαγωγή των προσλήψεων όλων των αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ (ενώ ζούμε καθημερινά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ, λόγω γραφειοκρατίας), τις εξαγγελίες για μείωση των διορισμών, την αναστολή των διδασκαλείων και των εκπαιδευτικών αδειών, τις προσλήψεις αναπληρωτών μηδενικής προϋπηρεσίας δίχως καμία επιμόρφωση στην παράλληλη στήριξη (για παιδιά με ειδικές ανάγκες) κ.α, διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ας υπάρξει σοβαρότητα πια στο χώρο της εκπαίδευσης, κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την Παιδεία ενός λαού. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει συνθήκες οικονομικής δυστοκίας και διοικητικής δυσχέρειας στις σχολικές μονάδες απλά και μόνο για να φανεί ότι έγιναν “μεταρρυθμίσεις”. Τελικά όπως φαίνεται καλούμαστε, ως εκπαιδευτικοί, να διαχειριστούμε μοναχά τη μιζέρια μας, τη μιζέρια του δημόσιου σχολείου, που όσα γραφειοκρατικά τερτίπια και αν σοφιστούν οι υπεύθυνοι της πολιτικής σκηνής, χωρίς χρήματα Παιδεία, ούτε γίνεται, ούτε στήνεται, ούτε προχωρά.

Θέμα 2ο: « Γενικές συνελεύσεις ζητά η ΔΟΕ για να αποφασίσουμε τις επόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου»

Το ΔΣ της ΔΟΕ καλεί όλα τα ΔΣ των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 11 του Μάρτη 2011, να πραγματοποιήσουν τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η παραπέρα πορεία του κλάδου και οι επόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Στις 14 Μαρτίου θα συναντηθούν στην Αθήνα όλοι οι πρόεδροι των ΔΣ των Συλλόγων μας ώστε να παρθεί πλέον η τελική απόφαση για τις επόμενες ενέργειες του κλάδου.

Το ΔΣ της ΔΟΕ προτείνει απεργιακή εβδομάδα μέσα στο  Μάρτη που θα περιλαμβάνει απεργιακή κινητοποίηση, συλλαλητήρια, συνεντεύξεις τύπου, ενημερωτική καμπάνια καθώς  και άλλες δράσεις για την ανάδειξη και προβολή των αιτημάτων του κλάδου.  Είναι σημαντικό, συνάδελφοι, να συμμετέχουμε όλοι μας στις γενικές συνελεύσεις και να καταθέσουμε τις απόψεις μας και τις αγωνίες μας. Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ και θα ακουστεί ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ενεργά στο ανώτατο όργανο του συλλόγου μας που είναι η γενική συνέλευση. Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ και μπορεί να καθορίσει τις επόμενες εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο. Θα αποφασίσουμε για μας και για το αύριο. Κι επειδή το αύριο πρέπει να μας βρει ενωμένους ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ γι’ αυτό. Όποια σκέψη για αγώνες, όποια πρόταση για κινητοποιήσεις ας την καταθέσουμε στις συνελεύσεις μας. Αποτελεί χρέος μας ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ έμπρακτα με την παρουσία και τις απόψεις μας τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ που διαθέτουμε δηλαδή τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας.
Ας αποφασίσουμε όλοι εμείς για μας κι όχι μόνο ορισμένοι για όλους μας!!!

Σας στέλνω:
•    Τη απόφαση του υπουργού εσωτερικών για τον καθορισμό της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και τη ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών
•    Το νόμο 3852/2010 με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτη»
•    Την απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ για Γενικές Συνελεύσεις και απεργιακή εβδομάδα το Μάρτη.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Γιώργος Τρούλης
Αναπληρωτής Αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis)

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

2ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου

Γιώργος Τρούλης                     Ρέθυμνο, 24 Φεβρουαρίου 2011
Αναπληρωτής Αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
Τηλ. 6945802754
Email:  giorgiot@edc.uoc.gr


Προς τους Συναδέλφους μου
Αγαπητοί Συνάδελφοι

Θέμα: «Επιπλέον 25% μειωμένη η `Α κατανομή χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων για το 2011»

Την περίοδο των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των σχολικών μονάδων ένα άλλο γεγονός, αμιγώς οικονομικό, προβληματίζει το χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο λόγος για την `Α κρατική επιχορήγηση του 2011 για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Κάθε χρόνο δίδονται τρεις κρατικές επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων, μέσω των δήμων και κοινοτήτων της χώρας. Φέτος η πρώτη χρηματοδότηση του έτους 2011 είναι κατά 10.000.000€ μειωμένη από την τρίτη και τελευταία περυσινή χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, με απόφαση του υπουργείου εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατανεμήθηκε το ποσό των 40.000.000 € (τρίτη επιχορήγηση έτους 2010) στους νομούς της χώρας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φέτος η χρηματοδότηση αυτή με απόφαση που εκδόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2011 διαμορφώθηκε στα 30.000.000 €.


Γ Φάση Χρηματοδότησης
21 Σεπτεμβρίου 2010
για την Περιφέρεια Κρήτης
Συνολικό Ποσό:     2.172.913,78 €
ΝΟΜΟΣ    ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ    1.132.927,36 €
ΧΑΝΙΑ    508.518,05 €
ΡΕΘΥΜΝΟ    270.443,09 €
ΛΑΣΙΘΙ    261.925,28 €


Α Φάση Χρηματοδότησης
8 Φεβρουαρίου 2011
για την Περιφέρεια Κρήτης
Συνολικό Ποσό:     1.629.685,34 €
ΝΟΜΟΣ    ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ    849.020,53 €
ΧΑΝΙΑ    381.388,53 €
ΡΕΘΥΜΝΟ    202.832,32 €
ΛΑΣΙΘΙ    196.443,96 €

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

1ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου

1ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου


Γιώργος Τρούλης      Ρέθυμνο, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους Συναδέλφους μου


Αγαπητοί ΣυνάδελφοιΘέμα 1ο: «Συνάντηση των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας»

Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των αιρετών ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ με τη ΔΟΕ, στην Αθήνα. Η αίθουσα, στην οποία έγινε η συνάντηση, ήταν κατάμεστη και οι τοποθετήσεις των αιρετών είχαν μια δυναμική που προέκυπτε από τη συσσωρευμένη εκπαιδευτική επικαιρότητα του τελευταίου έτους.
Οι περισσότεροι αιρετοί συνάδελφοι τοποθετήθηκαν πάνω στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό, τη λειτουργία των σχολείων και τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Το θέμα που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η μοριοδότηση των αποσπάσεων, η μοριοδότηση των μεταθέσεων, καθώς και η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Σχετικά με τη μοριοδότηση των αποσπάσεων τέθηκε το ζήτημα των κριτηρίων και επισημάνθηκε ότι αποτελεί σημαντική κατάκτηση του κλάδου. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, όπου συζητήθηκε ο τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία θα κατανεμηθούν οι μονάδες (σε 12βαθμη κλίμακα). Σε ότι αφορά την Κρήτη προτάθηκε από τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου και Ρεθύμνου να συμπεριληφθεί στα κριτήρια η προσβασιμότητα από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για περιοχές όπως το Ρέθυμνο και το Λασίθι που δεν έχουν ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και γενικότερα για την Κρήτη, αφού δέχεται ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων κάθε χρόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Επίσης συζητήθηκε να ισχύει αναδρομικά η νέα μοριοδότηση στους συναδέλφους, όπου  σε περίπτωση κατάργησης της σχολικής μονάδας που ήδη έχουν υπηρετήσει να μην παίρνουν τα μόρια της κοντινότερης σχολικής μονάδας που λειτουργεί αλλά τα μόρια της σχολικής μονάδας που καταργήθηκε ή συγχωνεύθηκε.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα που απασχολεί όλους τους νεοδιόριστους αλλά και τους παλαιότερους συναδέλφους είναι η υποχρεωτική υπηρέτηση της οργανικής για μια 3ετία στους νεοδιόριστους και μια 2ετία σε αλλαγή 2ης και πλέον οργανικής θέσης. Τέθηκε το θέμα και  ζητήθηκε ομόφωνα η κατάργηση της υποχρεωτικής 3ετίας και 2ετίας στην οργανική θέση, αν και όπως φαίνεται η υπουργός δείχνει ανυποχώρητη στο επιμέρους ζήτημα.
Η μειωμένη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και η συγκρότηση κοινής σχολικής επιτροπής για όλα τα σχολεία του δήμου δημιουργεί προβληματισμό. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ενός ενδεχόμενου «Καλλικράτη» στις σχολικές μονάδες, όπως συζητήθηκε. Δηλαδή η υπαγωγή των σχολείων στους Δήμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πράγμα που διαφαίνεται να συμβαίνει σύντομα.