Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

2o Ενημερωτικό Απριλίου

2o Ενημερωτικό Απριλίου

Γιώργος Τρούλης                           Ρέθυμνο, 11 Απριλίου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754Προς τους Συναδέλφους μου
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα: «Η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων Ρεθύμνου και Λασιθίου»

Η Κρήτη αποτελεί ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, με ιδιαίτερες κοινωνικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές συνθήκες, όπως οι περισσότερες νησιωτικές περιοχές, που έχει μεγάλη ανάγκη την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, μιας και αποτελεί μια περιοχή που ήταν αδικημένη λόγω χαμηλής μοριοδότησης των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έχουν ήδη ολοκληρώσει, με ομόφωνες αποφάσεις, τη διαδικασία αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων με τη νέα 12βαθμη κλίμακα.
Οι προτάσεις αναμοριοδότησης όλων των παραπάνω ΠΥΣΠΕ κινούνταν στα πλαίσια της στήριξης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων και δυσπρόσιτων σχολείων της υπαίθρου δίνοντας στα τελευταία το μέγιστο της μοριοδότησης. Μια ενέργεια όχι μόνο αναγκαία για την στήριξη και ενίσχυση των συγκεκριμένων σχολείων αλλά και μια επιβράβευση των συναδέλφων που έχουν ήδη υπηρετήσει σε αυτά, μιας και η νέα μοριοδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ.
Η αναμοριοδότηση ως γεγονός αμβλύνει ορισμένες αδικίες που υπήρχαν (περιοχές με χαμηλή μοριοδότηση), μπορεί να δημιουργήσει νέες αδικίες σε ορισμένους συναδέλφους, αν δεν υπάρχει πρόνοια, (σε περιπτώσεις μείωσης της μοριοδότησης) άλλα και μπορεί να αποτελέσει λόγο για μεγαλύτερες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης (κατάργηση 3ετίας και 2ετίας).

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

1o Ενημερωτικό Απριλίου

1o Ενημερωτικό Απριλίου

 

Γιώργος Τρούλης          Ρέθυμνο, 5 Απριλίου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους Συναδέλφους μου

Αγαπητοί ΣυνάδελφοιΘέμα 1ο: «Σε διαβούλευση το σχέδιο για την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης εκπαίδευσης»

Η 14η Απριλίου αποτελεί την τελευταία ημέρα προθεσμίας που έθεσε το υπουργείο παιδείας για να καταθέσει τις προτάσεις της η ΔΟΕ, σχετικά με την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης. Το κείμενο που κατέθεσε το υπουργείο παιδείας προς διαβούλευση αποτελεί πρόταση ριζικής αναδιάρθρωσης της διοικητικής δομής με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
·         κάθετη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
·         ενοποίηση των δομών διοίκησης και καθοδήγησης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (έως το 2015)
·         μείωση των στελεχών εκπαίδευσης (κατάργηση όλων των γραφείων εκπαίδευσης)
·         μεταβίβαση αυξημένων αρμοδιοτήτων στους διευθυντές
·         καθιέρωση της αξιολόγησης
Γενικότερος στόχος, όπως φαίνεται, είναι η εξοικονόμηση πόρων, αφού με τη μείωση στελεχών και την ενοποίηση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και λιγότερο κόστος από την ενοικίαση και συντήρηση των υπηρεσιών. Λογιστικές λογικές που αντί να εξυπηρετούν δυσχεραίνουν τον εκπαιδευτικό κόσμο. Έτσι για να πραγματοποιηθεί το γεγονός αυτό, προτείνεται σε επίπεδο νομού κατάργηση όλων των γραφείων εκπαίδευσης και διατήρηση μονάχα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μια εξέλιξη που αποδεικνύει την προχειρότητα του σχεδιασμού της διοικητικής αναδιάρθρωσης, αφού το υπουργείο παιδείας παραβλέπει το γεγονός ότι σε πολλούς νομούς με μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οι ανάγκες είναι αυξημένες. Η ύπαρξη μίας και μοναδικής διεύθυνσης θα προκαλέσει προβλήματα γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Για παράδειγμα στο Ηράκλειο με 3000 εκπαιδευτικό προσωπικό και πάνω από 400 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πώς μπορεί να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες ένα και μοναδικό γραφείο εκπαίδευσης; Οφείλει και η ΔΟΕ και το υπουργείο παιδείας να κοιτάξει με την πλέον σοβαρότητα το θέμα και να συμπεριλάβουν στο σχέδιο τη δημιουργία σε κάθε μεγάλο νομό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τη χωροταξία των σχολείων και του ανάγλυφου της περιοχής, 2 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Για παράδειγμα στο Νομό Ηρακλείου είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί 1 Διεύθυνση Εκπαίδευσης βόρια στην πόλη του Ηρακλείου και άλλη 1 Διεύθυνση Εκπαίδευσης νότια στις Μοίρες λόγω μεγάλης διασποράς των σχολικών μονάδων και των ιδιαίτερων αναγκών. Οι οποιεσδήποτε “μεταρρυθμίσεις” στην εκπαίδευση απαιτούν ενδελεχή έρευνα και περίοδο δοκιμαστικής εφαρμογής. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει όταν γίνεται στο πόδι.
  Σε περιφερειακό επίπεδο διατηρούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με αυξημένες αρμοδιότητες όπως: λήψη απόφασης για ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, μετατροπή, μεταφορά και συγχώνευση σχολικών μονάδων, οργάνωση και στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης καθώς και η εποπτεία όπως και ο έλεγχος της επίτευξης των εθνικών επιπέδων που έχουν τεθεί ανά μάθημα, μέριμνα για όλα τα μαθητικά θέματα (σίτιση, μεταφορές, στέγαση, κατασκηνώσεις κ.λ.π.) κ.α. Το υπουργείο παιδείας σκοπεύει, με τη μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων του στις περιφερειακές διευθύνσεις, να λειτουργήσει ως Πόντιος Πιλάτος “νίπτοντας τας χείρας του” σε ιδιαίτερα φλέγοντα ζητήματα όπως τη μεταφορά μαθητών, την ίδρυση –κατάργηση και συγχώνευση σχολείων κ.λ.π. Το σχέδιο αυτό έχει πολύ λεπτά σημεία και χρίζει ιδιαίτερης προσοχής από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αν το υπουργείο δεν δείχνει την απαιτούμενη σοβαρότητα ας τη δείξουμε τουλάχιστον εμείς με τη στάση μας.
Σε επίπεδο νομού, εκτός από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισάγεται ο θεσμός της «Ενότητας σχολικών μονάδων». Όμορα σχολεία του ίδιου δήμου ομαδοποιούνται για το συντονισμό του έργου τους και την αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται αλλαγές στις αρμοδιότητες του διευθυντή, του υποδιευθυντή, του συλλόγου διδασκόντων, καθώς επίσης καθιερώνεται και το συμβούλιο σχολικής κοινότητας.

«Αρμοδιότητες Διευθυντή-Υποδιευθυντή-Συλλόγου Διδασκόντων και Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας»