Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

2ο Ενημερωτικό Νοεμβρίου

2ο Ενημερωτικό Νοεμβρίου


Γιώργος Τρούλης      Ρέθυμνο, 28 Νοεμβρίου 2010

νεοεκλεγείς αναπληρωτής

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754

Προς τους  Συναδέλφους μου

Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα 1ο: «3ετία μια μεγάλη αδικία για τους νεοδιόριστους»
Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις των συναδέλφων που το επιθυμούν, ώστε να μετατεθούν σε άλλο σχολείο στον ίδιο νομό ή από τον νομό της οργανικής τους σε κάποιον άλλο. Δυστυχώς φέτος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/201Ο) όπου στο άρθρο 4 «Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών» και παράγραφο 4 αναφέρεται ότι: «Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται». Δηλαδή οι φετινοί νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για αυτήν και την επόμενη χρονιά.
Συνάδελφοι, το παράλογο της υπόθεσης είναι η αιτιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου από την ηγεσία του υπουργείου παιδείας: Η εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων με την αποφυγή της συχνής μετακίνησης των εκπαιδευτικών, που μεταφράζεται σε παραγωγή γόνιμου εκπαιδευτικού έργου σε ένα σχολείο επί 3 χρόνια. Το επιχείρημα αυτό στην πράξη καθίσταται αίολο. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός τα 2 πρώτα χρόνια τοποθετείται προσωρινά από το οικείο ΠΥΣΠΕ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε διαφορετικά σχολεία, ενώ την 3η χρονιά παίρνει οργανική θέση πάλι σε διαφορετικό σχολείο. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων τα 3 πρώτα χρόνια του διορισμού τους δεν θα υπηρετήσουν στην ίδια σχολική μονάδα. Το συγκεκριμένο μέτρο επομένως, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τα σχολεία, δεν προσφέρει το παραμικρό στους μαθητές, ούτε παρέχει κάποιο όφελος στην τοπική κοινωνία. Η μόνη λειτουργία που ουσιαστικά επιτελεί είναι η «τιμωρία» των νεοδιόριστων για την επιλογή τους να γίνουν εκπαιδευτικοί και να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο τους. Το ζήτημα έχει ποικίλες προεκτάσεις για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, το σχολείο που υπηρετούμε και την παροχή της ποιοτικής εκπαίδευσης που θέλουμε να παρέχουμε. Το υπουργείο παιδείας οφείλει να διασφάλιζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την παροχή των απαραίτητων εχέγγυων στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Το παραπάνω μέτρο δεν διασφαλίζει καμία ποιότητα εκπαίδευσης, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εχέγγυα στους συναδέλφους, επομένως δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής του. Το υπουργείο παιδείας πρέπει να καταλάβει ότι η παιδεία δεν διαμορφώνεται στα χαρτιά αλλά στα πραγματικά θρανία με ενσαρκωτές του εγχειρήματος τους εκπαιδευτικούς.
Αίτημα επομένως όλων των συναδέλφων είναι ο εξορθολογισμός του νόμου που ως αποτέλεσμα θα έχει την κατάργηση της 3ετής παραμονής των νεοδιόριστων στον τόπο διορισμού.

Θέμα 2ο: «Αίτημα των καιρών… η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Π.Ε.»
Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας είναι η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στην Κρήτη η μοριοδότηση των σχολείων είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν παρέχει κανένα κίνητρο στους νέους και παλιούς συναδέλφους να παραμείνουν και να υπηρετήσουν σε αυτά, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης κάθε χρόνο, είτε να υπολειτουργούν είτε να μην ανοίγουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Ο ρόλος της μοριοδότησης σχετίζεται άρρηκτα με τη μετάθεση των εκπαιδευτικών. Επομένως το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολείων αποτελεί κομβικό σημείο για τους εκπαιδευτικούς. Η μοριοδότηση αποτελεί κίνητρο ειδικά για το νέο συνάδελφο που θα επιλέξει το σχολείο στο οποίο θα υπηρετήσει ανάλογα με την μοριοδότησή του. Υπάρχουν περιοχές της Κρήτης, όπου η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία που μοριοδοτούνται διαφορετικά από τα γυμνάσια της ίδιας περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρω στο Ηράκλειο το Γυμνάσιο Τυμπακίου δίνει 7 μόρια ενώ τα αντίστοιχα Δημοτικά και νηπιαγωγεία 2 μόρια, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου δίνει 5 μόρια ενώ τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία 2 μόρια, στο Ρέθυμνο το Γυμνάσιο Φουρφουρά δίνει 8 μόρια ενώ το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο 5, στο Λασίθι το Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου μοριοδοτείται με 7 μόρια ενώ το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο με 3 και τέλος στα Χανιά το Γυμνάσιο της χώρας Σφακίων μοριοδοτείται με 10μόρια ενώ το Δημοτικό με 8μόρια.
Σε πρώτη φάση επομένως απαιτείται αναμοριοδότηση των σχολείων. Όμως το ζήτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε αυτή την αλλαγή αλλά πρέπει ενδεχομένως να συσχετιστεί με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του εκπαιδευτικού. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει η δυνατότητα ποσοστιαίας αύξησης των μορίων ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας (π.χ. περιφέρεια) του εκπαιδευτικού. Το όλο εγχείρημα χρειάζεται σχεδιασμό και  από το υπουργείο παιδείας αλλά και από τη ΔΟΕ. 
Προτάσεις από το χώρο των εκπαιδευτικών υπάρχουν∙ αυτό που απαιτείται όμως σήμερα είναι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας για την υλοποίηση όλων αυτών των σημαντικών αλλαγών στην εκπαίδευση. Ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό, αφορά και το σχολείο που υπηρετεί και την κοινωνία.

Θέμα 3ο: «Τι συμβαίνει με την επιμόρφωση Β επιπέδου στις ΤΠΕ για δασκάλους και νηπιαγωγούς;»

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (http://b-epipedo2.cti.gr/) στις 23 Νοεμβρίου 2010, κοινοποιήθηκε η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου για την επιμόρφωση Β επιπέδου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν δικαίωμα αίτησης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν πιστοποιηθεί στο Α επίπεδο δηλ. στις δεξιότητες και γνώσεις στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.
Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι αναπληρωτές συνάδελφοι που έχουν πιστοποιηθεί στο Α επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση από τους φορείς υλοποίησης, στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσαν. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: οι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ίδια σχολεία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, δεν έχουν δικαίωμα στην επιμόρφωση επειδή δεν είναι μόνιμοι, δεν οφείλει παρ’ όλα αυτά η πολιτεία να παρέχει την ίδια επιμόρφωση σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, δεν υπάρχει ανάγκη για επιμόρφωση των αναπληρωτών συναδέλφων στις νέες τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη;
Η δεύτερη διαπίστωση έχει να κάνει με τις περιοχές που υλοποιούνται τα προγράμματα επιμόρφωσης. Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθούν 1 πρόγραμμα για νηπιαγωγούς στο Ρέθυμνο των 11 ατόμων και 2 προγράμματα δασκάλων στα Χανιά το ένα των 10 και το άλλο των 15 ατόμων. Δηλαδή σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης θα επιμορφωθούν 11 νηπιαγωγοί και 25 δάσκαλοι.
Για άλλη μια φορά ο εκπαιδευτικός κόσμος της Κρήτη βιώνει την αδικία που συντελείται σε βάρος του, αφού η αρχή της ισότητας των ευκαιριών καταστρατηγείται με τον πιο προφανή τρόπο. Υπάρχουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτές τις επιμορφώσεις και επί 2 χρόνια δεν τους δίδεται καν η δυνατότητα συμμετοχής της υποψηφιότητάς τους. Πώς γίνεται επομένως σε ένα νομό όπως το Ηράκλειο, με ένα μεγάλο αριθμό δασκάλων και νηπιαγωγών, να μην έχει υλοποιηθεί κανένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου μέχρι σήμερα; Ακριβώς η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο Λασίθι, ενώ στο Ρέθυμνο σε προηγούμενη φάση υλοποιήθηκε 1 πρόγραμμα δασκάλων και νηπιαγωγών των 11 ατόμων, ενώ τώρα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα 1 πρόγραμμα νηπιαγωγών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς της Κρήτης.
Αυτό που οφείλει να κάνει η πολιτεία, για να αρθεί η οποιαδήποτε άδικη και άνιση αντιμετώπιση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι η δημιουργία σε κάθε νομό επαρκών τμημάτων για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά ειδικότητα και ανάλογα του αριθμού των υποψηφίων. Η επιμόρφωση είναι χρέος αλλά και δικαίωμα των εκπαιδευτικών σε μια ευνομούμενη κοινωνία.


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                                                                                                  

                                                                                                                             Γιώργος Τρούλης
νεοεκλεγείς αναπληρωτής
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis)

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Ενημερωτικό Νοεμβρίου

Ενημερωτικό Νοεμβρίου


Γιώργος Τρούλης             Ρέθυμνο, 23 Νοεμβρίου 2010

νεοεκλεγείς αναπληρωτής

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους  Συναδέλφους μου

Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα 1ο: «Σχολεία δίχως γυμναστές με λύση… τις υπερωρίες;»
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς  μέχρι και σήμερα το υπουργείο παιδείας έχει επιδείξει προχειρότητα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με το εκπαιδευτικό  προσωπικό που απαιτείται. Οι διορισμοί νεοδιόριστων και αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών ήταν ικανοποιητικοί στους περισσότερους νομούς. Όμως δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί το ίδιο για τους γυμναστές και λιγότερο για τους μουσικούς. Σήμερα, προς τα τέλη Νοεμβρίου, δεν έχει προσληφθεί κανένας αναπληρωτής γυμναστής με όλες τις προεκτάσεις που έχει το θέμα για τα σχολεία και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Το υπουργείο παιδείας στην προσπάθειά του να πετύχει ο νέος θεσμός των πιλοτικών σχολείων, στελέχωσε πλήρως με ειδικότητες τα νέα πιλοτικά σχολεία αφήνοντας τα υπόλοιπα σχολεία δίχως γυμναστές και μουσικούς. Η απογύμνωση των “κανονικών” σχολείων από ειδικότητες κάθε άλλο αποπνέει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το πρόβλημα όμως γιγαντώνεται όταν σε αυτή την κατάσταση καλείται ο δάσκαλος της τάξης να κάνει το μάθημα της γυμναστικής με υπερωριακή απασχόληση. Σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση όπου ο εκπαιδευτικός βάλλεται σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να  συναινεί με την ανοχή του στην παραβίαση του διδακτικού του ωραρίου.
Συνάδελφοι κανένας εκπαιδευτικός ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να κάνει υπερωρίες. Η ΔΟΕ με απόφασή της καλύπτει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους που τους ανατίθεται υποχρεωτική υπερωριακή απασχόληση με στάσεις εργασίας. Επειδή η στάση εργασίας πραγματοποιείται εκτός διδακτικού ωραρίου δεν υπάρχει καμία περικοπή μισθού και καμία απολύτως συνέπεια. Δεν πρέπει να μένουμε απαθείς σε τέτοια ζητήματα που αποτελούν κατακτήσεις αγώνων, οφείλουμε να αντιδράσουμε σε οποιεσδήποτε προσπάθειες καταστρατήγησης του διδακτικού και εργασιακού μας ωραρίου.

Θέμα 2ο: «Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ»
Οι περισσότεροι συνάδελφοι αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου που στελεχώνουν τα πιλοτικά σχολεία, την ξενόγλωσση εκπαίδευση των πρωινών προγραμμάτων και την παράλληλη στήριξη έχουν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ. Είναι απαράδεκτο μέχρι τέλος Νοεμβρίου να μην έχει πληρωθεί κανένας συνάδελφος και να ζουν στο άγχος της αβεβαιότητας των εργασιακών και μισθολογικών τους συνθηκών. Για άλλη μια φορά το υπουργείο παιδείας απέδειξε την προχειρότητα με την οποία διαχειρίζεται τα σοβαρά θέματα παιδείας όπως το ζήτημα του προσωπικού των σχολικών μονάδων.
Στο πρόβλημα που προέκυψε σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας και τη μισθοδοσία φαίνεται να δίνεται λύση μετά τη συνάντηση της ΔΟΕ με την ηγεσία του υπουργείου παιδείας, αφού ανακοινώθηκε ότι όλοι οι αναπληρωτές θα πληρωθούν μέχρι τέλος Νοεμβρίου, εφόσον σταλούν οι μισθολογικές καταστάσεις και υπογραφούν οι συμβάσεις. Προσοχή όμως στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, διότι πρέπει να αναγράφονται οι μεικτές αποδοχές. Σε αντίθετη περίπτωση να μη δέχεται κανείς να υπογράψει τη σύμβαση αυτή.
Όλοι είμαστε συνάδελφοι (μόνιμοι, αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, ωρομίσθιοι) και εργαζόμαστε για ένα κοινό σκοπό: την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στη νέα γενιά, με επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας. Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά η πολιτεία οφείλει να το καταλάβει και να αμβλύνει τις εργασιακές ανισότητες, διότι με αυτές τις εργασιακές συνθήκες δημιουργεί εκπαιδευτικούς διαφορετικών ταχυτήτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλοι οι συνάδελφοι οφείλουμε να βρισκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο και να αγωνιζόμαστε για τα κοινά μας προβλήματα. Στους αγώνες κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται μόνος. Όλοι μαζί μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι θα αγωνιστούμε όπου και όποτε χρειαστεί, τώρα και στο μέλλον.

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ευχαριστήριο

Γιώργος Τρούλης           Ρέθυμνο, 5 Νοεμβρίου 2010

νεοεκλεγείς αναπληρωτής

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 

Τηλ. 6945802754    Αγαπητοί Συνάδελφοι

«Θερμές ευχαριστίες»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας σ’ αυτές τις εκλογές, τις πρώτες μου εκλογές, των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την ψήφο σας δώσατε ένα ηχηρό μήνυμα ότι υπάρχει ανάγκη για ανανέωση (σκέψεων, αντιλήψεων, ιδεών, επανακαθορισμό των διεκδικήσεών μας) στο συνδικαλιστικό κίνημα, υπάρχει ανάγκη για ένα διαφορετικό και ουσιαστικό λόγο (όχι ξύλινο με επικοινωνιακά τρικ), υπάρχει ανάγκη για νέους μαχητικούς αγώνες με ένα και μοναδικό στόχο: την προάσπιση και ποιοτική αναβάθμιση του σχολειού μας και του ρόλου του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη κοινωνία.
Ως υποψήφιος αιρετός για το ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης είχα την τύχη να έρθω σε επαφή με πολλούς νέους και παλιούς συναδέλφους της περιφέρειας, από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Ήταν χαρά μου η κάθε επίσκεψη σε σχολείο, η κάθε προσωπική επαφή μαζί σας. Δυστυχώς όμως με τους περισσότερους από εσάς δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε από κοντά, επειδή οι υποχρεώσεις της τάξης είναι αυξημένες και η μετακίνηση σχεδόν αδύνατη. Προσπάθησα όμως να με γνωρίσετε μέσα από τα άρθρα μου, τις παρεμβάσεις μου, το βιογραφικό που σας έστειλα και την παρουσία μου σε όσες γενικές συνελεύσεις κατάφερα να είμαι παρών.
Η δική σας ψήφος με ανέδειξε σ’ αυτές τις εκλογές αναπληρωτή αιρετό του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης και αποτελεί δική σας νίκη. Εσείς επιλέξατε να βρεθώ σε αυτή τη θέση και θα τιμήσω την επιλογή σας με κάθε δυνατό τρόπο. Θα παλέψω με όλη μου τη δύναμη και θα είμαι απέναντι σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να βλάψει το δημόσιο σχολείο ή τον ίδιο τον εκπαιδευτικό καταλύοντας κάθε ηθική αξία και κάθε ιδανικό. Με γνώμονα το συμφέρον του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού και με βασικές μου αρχές την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη διεκδίκηση συνεχίζω τον αγώνα που χρειάζεται ο κλάδος σε όλα τα επίπεδα είτε μέσα στο υπηρεσιακό συμβούλιο είτε έξω από αυτό με μαζικούς αγώνες, με παρεμβάσεις στον τύπο, με ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα υπηρεσιακά μας ζητήματα και με άρθρα για την ανάδειξη των προβλημάτων του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην κοινωνία.
«Επιτακτική ανάγκη για δράση και αλλαγή»

Σήμερα είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να δράσουμε, να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας. Προϋπόθεση είναι η ομοψυχία, η  συσπείρωση απέναντι στα προβλήματά μας και η διάθεση για αγώνες. Ο συνδικαλισμός δεν έχει νόημα,  εάν δεν υπάρχουν προβλήματα και σήμερα τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν μπορούμε να πάψουμε να μιλάμε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να φωνάζουμε, δεν μπορούμε να μην καταδεικνύουμε τις ενέργειες που καταδικάζουν τα σχολειά μας και τη ψυχή του σχολειού, το δάσκαλο. Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε όποιους και με όποιον τρόπο αντιστρατεύονται σ’ αυτά αλλά και όλους αυτούς που διέσυραν το συνδικαλιστικό κίνημα προς όφελός τους.
Κανένας δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την ψήφο των συναδέλφων του με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ο συνδικαλιστής είναι υπηρέτης και αγωνιστής του κλάδου δεν εκλέγεται για να καταλάβει μια διοικητική θέση στο μέλλον ούτε να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα. Δεν μπορεί ο συνδικαλισμός να θεωρείται σκαλοπάτι για τη μετάβαση στη διοίκηση.  Αυτές οι λογικές και αυτού του είδους το συνδικαλισμό δεν τον ζητήσαμε, δεν τον θέλουμε και δεν ωφελεί σε καμία περίπτωση το σχολείο και το σύνολο των εκπαιδευτικών παρά μόνο μια μερίδα ανθρώπων. Είναι επομένως καιρός και έχουμε χρέος να γυρίσουμε σελίδα στο συνδικαλιστικό τοπίο και να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή.
Η ψήφος σας δυναμώνει τη φωνή μου, γι’ αυτό δεν θα πάψω να φωνάζω και να διεκδικώ. Υπάρχει ανάγκη για καθαρούς αγώνες με καθαρές φωνές και καθαρούς ανθρώπους. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά, δίχως υπαναχωρήσεις και συμβιβασμούς.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                                                 Γιώργος Τρούλης
νεοεκλεγείς αναπληρωτής
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis)