Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

2o Ενημερωτικό Μαΐου

2o Ενημερωτικό Μαΐου

 

Γιώργος Τρούλης           Ρέθυμνο, 19 Μαΐου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους Συναδέλφους μου


Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα 1ο: «Μέχρι τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για απόσπαση σε διευθύνσεις εκπαίδευσης και φορείς του υπουργείου παιδείας»

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόσπαση εκπαιδευτικών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε φορείς του υπουργείου παιδείας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων έχει καθοριστεί η 25η Μαΐου.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για απόσπαση με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που: α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, β) διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-2011 και διανύουν την τριετή υπηρεσία τους, γ) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2011 ή δ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2011.
Οι φορείς για τους οποίους μπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν αίτηση είναι:
α) στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στις Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευση 
και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης 
β) σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
γ) σε ανεξάρτητες και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ΥΠΔΒΜΘ (Ι.Ε.Π., 
Γενικά Αρχεία του Κράτους,  Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Ακαδημία Αθηνών, κ.λ.π.). 
Η απόφαση για το ποιοι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν ανήκει στην υπουργό παιδείας ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.
α) Την πρόταση για απόσπαση στην Κεντρική υπηρεσία τη διαμορφώνει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που βρίσκεται στο υπουργείο παιδείας,
β) την πρόταση για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταθέτει το αρμόδιο ΑΠΥΣΠΕ και
γ) την πρόταση για την απόσπαση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταθέτουν τα αρμόδια όργανα αυτών των φορέων.
Οι αρμοδιότητες και τα κριτήρια που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για κάθε ένα φορέα απόσπασης αναλύονται στην εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας (δείτε παρακάτω).
 
Προσοχή στις αιτήσεις και στις προθεσμίες
 

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

1o Ενημερωτικό Μαΐου

1o Ενημερωτικό Μαΐου

 

Γιώργος Τρούλης                      Ρέθυμνο, 1 Μαΐου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους Συναδέλφους μου

Αγαπητοί ΣυνάδελφοιΧριστός Ανέστη και χρόνια πολλά
  
Θέμα: «Φειδωλές οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ»
Λίγο πριν ανοίξουμε από τις διακοπές του Πάσχα επέλεξε το υπουργείο παιδείας να εξεταστούν και να ανακοινωθούν οι μεταθέσεις γενικής αγωγής και οι μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ. Οι φετινές μεταθέσεις είναι οι λιγότερες μεταθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αιτήσεις μεταθέσεων γενικής και ειδικής αγωγής ήταν 10.005 και ικανοποιήθηκαν 1.736 με ποσοστό 17,35%. Συνολικά από τις 9.573 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ικανοποιήθηκαν οι 1.459 δηλαδή σε ποσοστό 15,24%.  Ανά κλάδο τα πράγματα λαμβάνουν μια διαφορετική διάσταση. 5.537 ήταν οι αιτήσεις που κατέθεσαν οι δάσκαλοι και ικανοποιήθηκαν μόλις 551 αιτήσεις δηλ. σε ποσοστό 9,95% ενώ οι αιτήσεις που κατέθεσαν νηπιαγωγοί ήταν 2.302 και ικανοποιήθηκαν 863 αιτήσεις με ποσοστό ικανοποίησης 37,49%. Τα πράγματα γίνονται πιο γλαφυρά όταν παρατηρήσει κανείς τις περιοχές στην Ελλάδα που είχαν ή δεν είχαν καθόλου μεταθέσεις. Ανά κλάδο έχουμε τα εξής δεδομένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
35
44
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
62
17
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
14
65
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
7
72
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7
72

Ο παραπάνω πίνακας αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που προέκυψε ιδιαίτερα στους δασκάλους, μιας και σε 44 περιοχές της Ελλάδας δεν μετατέθηκε κανένας δάσκαλος. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες περιοχές που δεν υπήρξε καμία μετάθεση δασκάλου: Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ ανατολικής Αττικής,  Α΄ και Β΄ Πειραιά, Βοιωτία, Α΄ και Β΄ Αρκαδίας, Φωκίδα, Ευρυτανία, Α΄ και Β΄ Κεφαλονιάς, Δ΄ και Ε΄ Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Ξάνθη, Ροδόπη, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, Δωδεκάνησα κ.α. Συνέπεια όλου αυτού του γεγονότος ήταν η κατακόρυφη αύξηση των βάσεων στις 35 περιοχές της Ελλάδας για τους δασκάλους και αντίστοιχα στις 62 περιοχές για τους νηπιαγωγούς.