Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

2o Ενημερωτικό Ιουνίου

2o Ενημερωτικό Ιουνίου

 

Γιώργος Τρούλης                                       Ρέθυμνο, 5 Ιουνίου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους Συναδέλφους μου

Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα: «Τα πραγματικά και πιθανά οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ»
 Ξεκινάνε από σήμερα οι καταθέσεις δηλώσεων προτίμησης σχολείων για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ. Όσοι συνάδελφοι έχουν κάνει αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, όσοι συνάδελφοι έχουν έρθει με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου, όσοι συνάδελφοι επέστρεψαν από απόσπαση στο εξωτερικό καθώς και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, εκτός από τους φετινούς νεοδιόριστους, μπορούν να καταθέσουν τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων (μέχρι 20 επιλογές) στα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου από σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου.
Σας στέλνω τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ανά ειδικότητα που υπάρχουν για δήλωση προτίμησης καθώς και τα ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που προκύπτουν από την ενδεχόμενη μετακίνηση των συναδέλφων που έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης.
 Τα νέα οργανικά κενά, όπως αυτά καθορίστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου την Παρασκευή 3 Ιουνίου, είναι τα ακόλουθα:

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
4/θ Δημ. Σχολείο Φουρφουρά
Δ/ΝΣΗ
2
2
12/θ Δημ. Σχολείο Άδελε
Δ/ΝΣΗ
1
3
12/θ Δημ. Σχολείο 2ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
1
4
12/θ Δημ. Σχολείο 5ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
3
5
12/θ Δημ. Σχολείο 9ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
1
6
12/θ Δημ. Σχολείο 10ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
1
7
12/θ Δημ. Σχολείο 14ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
1
8
3/θ Δημ. Σχολείο Αγίας Γαλήνης
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
9
12/θ Δημ. Σχολείο 7ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
10
12/θ Δημ. Σχολείο 13ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
11
12/θ Δημ. Σχολείο 15ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
12
12/θ Δημ. Σχολείο 16ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
13
2/θ Δημ. Σχολείο Αγιάς
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
14
2/θ Δημ. Σχολείο Γαράζου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
2
15
6/θ Δημ. Σχολείο Λιβαδίων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
2
16
10/θ Δημ. Σχολείο 1ο Ανωγείων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
17
12/θ Δημ. Σχολείο 1ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ :
22

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
2/θ Νηπιαγωγείο Πλατανιά
Δ/ΝΣΗ
1
2
2/θ Νηπιαγωγείο Σταυρωμένου
Δ/ΝΣΗ
1
3
2/θ Νηπιαγωγείο Πηγής
Δ/ΝΣΗ
1
4
2/θ Νηπιαγωγείο 1ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
1
5
2/θ Νηπιαγωγείο 4ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
1
6
2/θ Νηπιαγωγείο 13ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
2
7
1/θ Νηπιαγωγείο Αγκουσελιανών
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
8
 1/θ Νηπιαγωγείο Γάλλου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
9
1/θ Νηπιαγωγείο Γερανίου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
2
10
1/θ Νηπιαγωγείο Μελάμπων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
11
1/θ Νηπιαγωγείο Σπηλίου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
12
1/θ Νηπιαγωγείο 4ο Ατσιποπούλου (Νεοϊδρυθέν)
(ενδέχεται το Νηπιαγωγείο να μην λειτουργήσει σε περίπτωση που δεν βρεθεί κτίριο για στέγαση)
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
2
13
2/θ Νηπιαγωγείο Μύρθιου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
14
2/θ Νηπιαγωγείο 7ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
15
1/θ Νηπιαγωγείο Αγγελιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
16
1/θ Νηπιαγωγείο Γαράζου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
17
1/θ Νηπιαγωγείο Δρασιάς
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
18
2/θ Νηπιαγωγείο Ζωνιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
2
19
2/θ Νηπιαγωγείο 1ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
20
2/θ Νηπιαγωγείο 2ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ:
24

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
6/θ Δημοτικό Σχολείο Αρμένων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
2
6/θ Δημοτικό Σχολείο Γωνιάς
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
3
6/θ  Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
4
6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγ Νικολάου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
5
6/θ  Δημοτικό Σχολείο 1ο Ζωνιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
6
10/θ  Δημοτικό Σχολείο 1ο Ανωγείων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ:
6

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Α/Α
 ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
6/θ  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 1 ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
1
2
12/θ  Δημοτικό Σχολείο 1ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
3
12/θ   Δημοτικό Σχολείο 3ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ:
3


ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ[1]
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
5/θ  Δημοτικό Σχολείο Αγκουσελιανών
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
2
6/θ  Δημοτικό Σχολείο 16ο Ρεθύμνης
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
3
6/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
4
6/θ Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
5
6/θ  Δημοτικό Σχολείο 2ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
6
10/θ  Δημοτικό Σχολείο 1ο Ανωγείων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ:
6


ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
 ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
2/θ  Νηπιαγωγείο 5ο Ρεθύμνης      
Δ/ΝΣΗ
1
2
2/θ  Νηπιαγωγείο 7ο Ρεθύμνης       
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
3
2/θ  Νηπιαγωγείο 8ο Ρεθύμνης       
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
4
2/θ  Νηπιαγωγείο 2ο Περάματος     
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ:
4

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Τα πιθανά κενά προκύπτουν από την επεξεργασία των αιτήσεων των συναδέλφων που έκαναν αίτηση μετάθεσης. Δίπλα από το γραφείο στο οποίο ανήκει το κάθε σχολείο αναφέρω την κατηγορία, δηλαδή τα μόρια που έχουν αυτά τα σχολεία σήμερα.
Ευχαριστώ το συνάδελφο αιρετό του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου Μανόλη Τζανιδάκη που μου παρείχε τα πραγματικά οργανικά κενά αλλά και όλα τα στοιχεία για να βγουν τα πιθανά οργανικά κενά που παραθέτω παρακάτω.

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ


A/A
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΝΑ
1
3/θ Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά
Δ/ΝΣΗ
Ε
1
2
6/θ Δημοτικό Σχολείο Αποστόλων
Δ/ΝΣΗ
Δ
2
3
6/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου
Δ/ΝΣΗ
Β
1
4
8/θ Δημοτικό Σχολείο 10ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
1
5
12/θ Δημοτικό Σχολείο Άδελε
Δ/ΝΣΗ
Β
4
6
12/θ Δημοτικό Σχολείο 5ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
1
7
12/θ Δημοτικό Σχολείο 6ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
2
8
12/θ Δημοτικό Σχολείο 8ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
2
9
12/θ Δημοτικό Σχολείο 9ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
4
10
3/θ Δημοτικό Σχολείο Μελάμπων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
11
3/θ Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γαλήνης
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
12
4/θ Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
3
13
4/θ Δημοτικό Σχολείο Πρινέ
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
1
14
6/θ Δημοτικό Σχολείο Αρμένων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
1
15
6/θ Δημοτικό Σχολείο Γωνιάς
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
1
16
6/θ Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
1
17
6/θ Δημοτικό Σχολείο 16ο  Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
2
18
12/θ Δημοτικό Σχολείο  Πλακιά
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
19
6/θ Δημοτικό Σχολείο  Σπηλίου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
1
20
9/θ Δημοτικό Σχολείο  2ο  Ατσιπόπουλου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
3
21
8/θ Δημοτικό Σχολείο  1ο  Ατσιπόπουλου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
3
22
12/θ Δημοτικό Σχολείο 1ο  Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
1
23
12/θ Δημοτικό Σχολείο 3ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
1
24
12/θ Δημοτικό Σχολείο 13ο  Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
1
25
12/θ Δημοτικό Σχολείο 15ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
1
26
1/θ Δημοτικό Σχολείο  Καλύβου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ζ
2
27
2/θ Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μάμαντα
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
28
2/θ Δημοτικό Σχολείο Μελιδονίου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
1
29
3/θ  Δημοτικό Σχολείο Σισσών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
1
30
3/θ Δημοτικό Σχολείο  Αγγελιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
2
31
3/θ Δημοτικό Σχολείο Σκεπαστής
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
2
32
4/θ Δημοτικό Σχολείο Μαργαρίτων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
3
33
4/θ Δημοτικό Σχολείο Μπαλίου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
2
34
4/θ Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
1
35
5/θ Δημοτικό Σχολείο Απλαδιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤ
3
36
6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
2
37
6/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ζ
4
38
6/θ Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ζ
4
39
6/θ Δημοτικό Σχολείο 2ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
1
40
12/θ Δημοτικό Σχολείο 1ο  Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
6

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

A/A
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΝΑ
1
1/θ Ολοήμερο  Νηπιαγωγείο Μαρουλά
Δ/ΝΣΗ
Β
2
2
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πηγής
Δ/ΝΣΗ
Β
1
3
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μισιρίων
Δ/ΝΣΗ
Α
1
4
2/θ Νηπιαγωγείο Πλατανιά
Δ/ΝΣΗ
Α
1
5
1/θ Νηπιαγωγείο Αποστόλων
Δ/ΝΣΗ
Δ
1
6
1/θ Νηπιαγωγείο Φουρφουρά
Δ/ΝΣΗ
Ε
1
7
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ρουσσοσπιτίου
Δ/ΝΣΗ
Β
1
8
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άδελε
Δ/ΝΣΗ
Β
1
9
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σταυρωμένου
Δ/ΝΣΗ
Β
3
10
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 1ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
1
11
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 9ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
3
12
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 5ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
2
13
1/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ακουμίων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
14
1/θ Νηπιαγωγείο Μιξορρούματος
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
2
15
1/θ Νηπιαγωγείο Σελλίων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
16
1/θ Νηπιαγωγείο Φραντζ. Μετοχίων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
1
17
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μύρθιου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
18
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 2ο Ατσιπόπουλου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
2
19
2/θ Νηπιαγωγείο 2ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
1
20
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Επισκοπής
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
2
21
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 3ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
1
22
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 8ο Ρεθύμνου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α
4
23
1/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίας Γαλήνης
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
24
1/θ Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
25
1/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αρμένων
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
1
26
1/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σπηλίου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
2
27
1/θ Νηπιαγωγείο Αγίου Μάμαντα
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε
1
28
1/θ Νηπιαγωγείο Αλφά
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
1
29
1/θ Νηπιαγωγείο Απλαδιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤ
1
30
1/θ Νηπιαγωγείο Μαργαριτών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
1
31
1/θ Νηπιαγωγείο Σισσών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ
1
32
1/θ Νηπιαγωγείο Σκεπαστής
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
1
33
1/θ Νηπιαγωγείο 3ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
1
34
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ζωνιανών
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ζ
1
35
2/θ Νηπιαγωγείο Λιβαδίων
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ζ
1
36
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 1ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
2
37
2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 2ο Περάματος
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
1


ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
A/A
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΝΑ
1
12/θ Δημοτικό Σχολείο 6ο Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ
Α
1
2
8/θ Δημοτικό Σχολείο  1ο  Ατσιπόπουλου
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
1


ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
A/A
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΝΑ
1
6/θ Δημοτικό Σχολείο Αρμένων
(Τμήμα ένταξης)
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Β
1


Παρατηρήσεις

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες δεν υπάρχει κανένα οργανικό κενό γυμναστών. Υπάρχουν μόνο 2 αιτήσεις συναδέλφων γυμναστών για μετάθεση. Επομένως θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις τους εάν ο ένας γυμναστής δηλώσει το σχολείο του άλλου συναδέλφου. Ο πρώτος συνάδελφος γυμναστής ανήκει οργανικά στο 5/θέσιο Δημοτικό σχολείο Απλαδιανών και ο δεύτερος στο 4/θέσιο Δημοτικό σχολείο Αργυρούπολης.
Στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου υπάρχουν 27 νηπιαγωγοί και όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα πραγματικά οργανικά κενά είναι 24. Επομένως 3 συνάδελφοι νηπιαγωγοί θα παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ για άλλη μια χρονιά.
Δεν προκύπτουν πιθανά κενά μουσικών αφού δεν υπάρχει καμία αίτηση συναδέλφου για μετάθεση.


Σας στέλνω:
·        Την πρόσκληση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου για κατάθεση προτίμησης σχολικών μονάδων για μετάθεση εντός του νομού. http://dipe.reth.sch.gr/index.php?option=com_attachments&task=download&id=113«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο»
Αδαμάντιος Κοραής


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Γιώργος Τρούλης
Αναπληρωτής  Αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης


*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν e-mail στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis).
[1] Στα οργανικά κενά που έστειλε η υπηρεσία εμφανίζεται και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος (τμήμα ένταξης) ως οργανικό κενό. Κατά λάθος έχει μπει στα οργανικά κενά μιας και υπάρχει απόφαση του υπουργείου παιδείας που αναφέρει ότι θα δοθεί σε επιτυχών του ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: