Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

2o Ενημερωτικό Μαΐου

2o Ενημερωτικό Μαΐου

 

Γιώργος Τρούλης           Ρέθυμνο, 19 Μαΐου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους Συναδέλφους μου


Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα 1ο: «Μέχρι τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για απόσπαση σε διευθύνσεις εκπαίδευσης και φορείς του υπουργείου παιδείας»

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόσπαση εκπαιδευτικών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε φορείς του υπουργείου παιδείας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων έχει καθοριστεί η 25η Μαΐου.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για απόσπαση με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που: α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, β) διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-2011 και διανύουν την τριετή υπηρεσία τους, γ) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2011 ή δ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2011.
Οι φορείς για τους οποίους μπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν αίτηση είναι:
α) στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στις Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευση 
και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης 
β) σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
γ) σε ανεξάρτητες και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ΥΠΔΒΜΘ (Ι.Ε.Π., 
Γενικά Αρχεία του Κράτους,  Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Ακαδημία Αθηνών, κ.λ.π.). 
Η απόφαση για το ποιοι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν ανήκει στην υπουργό παιδείας ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.
α) Την πρόταση για απόσπαση στην Κεντρική υπηρεσία τη διαμορφώνει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που βρίσκεται στο υπουργείο παιδείας,
β) την πρόταση για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταθέτει το αρμόδιο ΑΠΥΣΠΕ και
γ) την πρόταση για την απόσπαση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταθέτουν τα αρμόδια όργανα αυτών των φορέων.
Οι αρμοδιότητες και τα κριτήρια που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για κάθε ένα φορέα απόσπασης αναλύονται στην εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας (δείτε παρακάτω).
 
Προσοχή στις αιτήσεις και στις προθεσμίες
 
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο για έναν φορέα ή υπηρεσία του  υπουργείου παιδείας. Σε περίπτωση αίτησης απόσπασης για διευθύνσεις εκπαίδευσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής δύο διευθύνσεων της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. Επίσης όσοι καταθέσουν αίτηση απόσπασης σε φορείς του υπουργείου παιδείας έχουν δυνατότητα να καταθέσουν και αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ όμως κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων προηγούνται οι αιτήσεις σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΔΒΜΘ και σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται οι υπόλοιπες αιτήσεις π.χ. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Επίσης μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση στους φορείς απόσπασης καθώς και δεν γίνονται δεκτές ανακλήσεις απόσπασης παρά μόνο σε περίπτωση που προκύπτει λόγος μετά τη λήξη των αιτήσεων απόσπασης.

Συμπεράσματα και προτάσεις

Η διαπίστωση που γίνεται εύκολα αντιληπτή είναι ότι σε αυτές τις αποσπάσεις επικυρώνονται οι καταργήσεις των γραφείων εκπαίδευσης (ενώ δεν υπάρχει ακόμα καμία απόφαση κατάργησης των γραφείων) μιας και δεν προκηρύσσονται θέσεις για αυτά, παρά μονάχα για τις διευθύνσεις. Αυτό δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα στον τρόπο με τον οποίο θα στελεχωθούν οι διευθύνσεις και πώς θα εξυπηρετηθούν νομοί με έναν τεράστιο αριθμό εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, αφού όπως προβλέπεται από το σχέδιο της διοικητικής αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση, οι διευθύνσεις πλέον θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες. Όπως όλες οι σχολικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν με πλήρες εκπαιδευτικό προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Έτσι θα πρέπει να λειτουργούν και όλοι οι φορείς του υπουργείου παιδείας, ιδιαίτερα οι διευθύνσεις εκπαίδευσης που αποτελούν το συνδετικό κρίκο με την κεντρική υπηρεσία. Το πρόβλημα δηλαδή που ενδέχεται να προκύψει είναι η μη εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού στις διευθύνσεις, μιας και η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις καταλήγει με την επισήμανση ότι: «σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολεία καμία απόσπαση δεν θα πραγματοποιηθεί».
Το μεγάλο πρόβλημα σε διοικητικό προσωπικό στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε όλους τους φορείς του υπουργείου παιδείας μπορεί να λυθεί με 2 τρόπους δίχως οικονομικό κόστος. Είτε με μόνιμη τοποθέτηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα  χαρακτηρίζονται  πλέον ως διοικητικοί υπάλληλοι, είτε με στελέχωση των φορέων αυτών από μόνιμο προσωπικό που θα προκύψει από τις επικείμενες μετατάξεις λόγω κατάργησης των υπηρεσιών τους. Η απόφαση για να λυθεί οριστικά το ζήτημα είναι καθαρά πολιτική όπως και τα περισσότερα ζητήματα στην εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως όπως φαίνεται, η ηγεσία του υπουργείου παιδείας συνεχίζει να καταφεύγει σε πρόχειρες λύσεις που το μόνο που προσφέρουν είναι η δημιουργία νέων προβλημάτων στον ήδη βεβαρυμμένο από προβλήματα εκπαιδευτικό κόσμο. 

Θέμα 2ο: «Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή….»
Το υπουργείο παιδείας εξέδωσε δελτίο τύπου στις 18 Μαΐου, μετά την συνάντηση επιτροπής αδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με την υφυπουργό παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. Το δελτίο τύπου μοιάζει περισσότερο σαν να έχει εκδοθεί από το υπουργείο προστασίας του πολίτη παρά από το υπουργείο παιδείας με χαρακτηριστικότερο όλων τον τίτλο του: «Εισβολή αδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» και με αποκορύφωμα την πρώτη γραμμή της ανακοίνωσης που κάνει λόγο για «απρόσκλητη και καθόλα παράτυπη εισβολή αδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπροσώπων της ΔΟΕ στο υπουργείο παιδείας». Απαράδεκτοι οι χαρακτηρισμοί του υπουργείου παιδείας, μιας και ποτέ δεν έσκυψε στα προβλήματα αυτού του ευαίσθητου τομέα της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής.
Το μοναδικό έγκλημα των συναδέλφων που το υπουργείο παιδείας τους κρατάει όμηρους με την υπόσχεση διενέργειας διαγωνισμού ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής, ήταν η διαμαρτυρία με απεργιακή κινητοποίηση και η προσπάθεια συνομιλίας με την υφυπουργό παιδείας. Τελικά η υφυπουργός δέχτηκε την επιτροπή τους για να ακούσει τα αιτήματά τους. Οι συνάδελφοι διεκδικούν το αυτονόητο, την μονιμοποίησή τους και την εξασφάλιση της δίκαιης μοριοδότησής τους.
Η απάντηση της υφυπουργού ήταν πως όλα έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται η έγκριση από το υπουργείο εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου να προχωρήσει η διεξαγωγή του διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Σε ότι αφορά τη μοριοδότηση ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς πως δρομολογείται νέο θεσμικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή που εξασφαλίζει και το ζήτημα αυτό.
Από τον Φεβρουάριο αναμένεται να διεξαχθεί ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή, έχει ανακοινωθεί η ύλη και οι συνάδελφοι βρίσκονται εν αναμονή από μήνα σε μήνα. Πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς και στον ορίζοντα δεν φαίνεται καμία εξέλιξη. Η κοροϊδία έχει και όρια. Πότε θα γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί κανείς να παίζει με την τύχη της εκπαίδευσης; Είμαστε δίπλα στους συναδέλφους της ειδικής αγωγής και ζητάμε την άμεση διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, με σκοπό να στελεχωθούν πλήρως τα τμήματα ένταξης και τα ειδικά σχολεία για να δημιουργηθούν γερά θεμέλια στον ιδιαίτερο αυτό τομέα της εκπαίδευσης. Το υπουργείο παιδείας αντί να εκδίδει τέτοια δελτία τύπου, που δεν το τιμάνε, οφείλει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το ζήτημα.

Θέμα 3ο: «Εκλογές σε όλη την Κρήτη»

Η αυλαία των εκλογών στην Κρήτη, για ανάδειξη νέων Δ.Σ. των συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νέων αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της ΔΟΕ και νέων ελεγκτικών επιτροπών, ανοίγει την Τρίτη 24 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου. Την ίδια μέρα από νωρίς πραγματοποιείται εκλογοαπολογιστική συνέλευση σε όλους τους συλλόγους και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία των αρχαιρεσιών. Στους νομούς της Κρήτης οι προγραμματισμένες συνελεύσεις και εκλογές έχουν αποφασιστεί ως εξής:
·        Χανιά (1 σύλλογος) στις 24 Μαΐου
·        Ηράκλειο (και οι 3 σύλλογοι) στις 25 Μαΐου
·        Λασίθι: Σύλλογος Αγ. Νικολάου στις 26 Μαΐου, Σύλλογος Ιεράπετρας στις 24 Μαΐου και Σύλλογος Σητείας στις 3 Ιουνίου
·        Ρέθυμνο (1 σύλλογος) στις 8 Ιουνίου

Συνάδελφοι

Σε μια περίοδο που τα εργασιακά μας δικαιώματα βάλλονται βάναυσα και η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας γονατίζει στο βωμό του χρήματος, γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για δράση, για αγώνα, για αλλαγή σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλισμού. Σε αυτές τις εκλογές έχουμε χρέος με την ψήφο μας να στηρίζουμε και να δυναμώσουμε όλες τις φωνές που λειτουργούν δίχως αγκυλώσεις, με καθαρές ιδέες και όραμα, με στόχο την προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου και των κεκτημένων – δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί καμία πολιτική να περάσει, όταν υπάρχουν ισχυρές φωνές που καταγγέλλουν παράνομες διαδικασίες, που υπερασπίζονται και στηρίζουν τους συναδέλφους, που προτείνουν με ουσιαστικά επιχειρήματα, που διεκδικούν το καλύτερο για την εκπαίδευση με όραμα το αύριο που θέλουμε και όχι το αύριο που κάποιοι μας σχεδιάζουν. Η ψήφος μας έχει δύναμη, μια δύναμη που μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό όπλο κατά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που υπονομεύουν και πλήττουν το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Στηρίζοντας καθαρές και ανένταχτες φωνές για τα ΔΣ των συλλόγων μας και για τους αντιπροσώπους στη ΓΣ της ΔΟΕ στηρίζουμε το αύριο της εκπαίδευσης και το μέλλον του κλάδου μας. Όλες οι ανατροπές και οι αλλαγές στον ρου της ιστορίας ξεκίνησαν από τη Βάση. Στο χέρι μας είναι να αλλάξει η σημερινή κατάσταση. Συμμετέχουμε επομένως ΟΛΟΙ στις ερχόμενες εκλογές στο σύλλογο που ανήκουμε.

Μια διαφορετική είδηση
Οι δάσκαλοι και οι μαθητές της ΣΤ τάξης του 9ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου μας προσκαλούν σε δύο θεατρικές παραστάσεις που θα διεξαχθούν στο χώρο του σχολείου τις εξής ημερομηνίες:
  • Κουκλοθέτρο: "Η κουκλοδίκη της Μόλυνσης": Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου, Τετάρτη 1, Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουνίου. Ώρας προσέλευσης: 17:45
  • Θεατρικό: "Μουσική Διαφωνία": Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου, Τετάρτη 1, Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουνίου. Ώρας προσέλευσης: 19:45
Κάθε προσπάθεια των μικρών μας μαθητών πρέπει να πλαισιώνεται από όλους μας με ιδιαίτερη θέρμη. Όσοι βρεθείτε επομένως στο Ρέθυμνο τις μέρες των παραστάσεων μην παραλείψετε να παρακολουθήσετε αυτή την υπέροχη δουλειά των παιδιών και των δασκάλων τους.
Δείτε τις αφίσες των παραστάσεων στο πλούσιο εκπαιδευτικό site του φίλου και εξαίρετου συναδέλφου Αντώνη Νιανιούρη. https://sites.google.com/site/scholarxeio/9o-demotiko-scholeio-rethymnou-anakoinoseis-st1


Σας στέλνω:
·         Την εγκύκλιο για τις αποσπάσεις, τις οδηγίες για συμπλήρωση και την αίτηση. http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/apospaseis_foreis_110517.zip
·         Το δελτίο τύπου του υπουργείου παιδείας σχετικά με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής. http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2684%3A18-05-11-eisboli-adioriston-ekpaideytikon-eidikis-agogis-sto-ypoyrgeio-paideias-dia-bioy-mathisis-kai-thriskeymaton&catid=80%3Adeltia-typoy&Itemid=806&lang=el «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο»
Αδαμάντιος Κοραής

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς


                                                                                     Γιώργος Τρούλης
Αναπληρωτής  Αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης


*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν e-mail στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis).


Δεν υπάρχουν σχόλια: