Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

2o Ενημερωτικό Απριλίου

2o Ενημερωτικό Απριλίου

Γιώργος Τρούλης                           Ρέθυμνο, 11 Απριλίου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754Προς τους Συναδέλφους μου
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα: «Η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων Ρεθύμνου και Λασιθίου»

Η Κρήτη αποτελεί ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, με ιδιαίτερες κοινωνικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές συνθήκες, όπως οι περισσότερες νησιωτικές περιοχές, που έχει μεγάλη ανάγκη την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, μιας και αποτελεί μια περιοχή που ήταν αδικημένη λόγω χαμηλής μοριοδότησης των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έχουν ήδη ολοκληρώσει, με ομόφωνες αποφάσεις, τη διαδικασία αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων με τη νέα 12βαθμη κλίμακα.
Οι προτάσεις αναμοριοδότησης όλων των παραπάνω ΠΥΣΠΕ κινούνταν στα πλαίσια της στήριξης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων και δυσπρόσιτων σχολείων της υπαίθρου δίνοντας στα τελευταία το μέγιστο της μοριοδότησης. Μια ενέργεια όχι μόνο αναγκαία για την στήριξη και ενίσχυση των συγκεκριμένων σχολείων αλλά και μια επιβράβευση των συναδέλφων που έχουν ήδη υπηρετήσει σε αυτά, μιας και η νέα μοριοδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ.
Η αναμοριοδότηση ως γεγονός αμβλύνει ορισμένες αδικίες που υπήρχαν (περιοχές με χαμηλή μοριοδότηση), μπορεί να δημιουργήσει νέες αδικίες σε ορισμένους συναδέλφους, αν δεν υπάρχει πρόνοια, (σε περιπτώσεις μείωσης της μοριοδότησης) άλλα και μπορεί να αποτελέσει λόγο για μεγαλύτερες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης (κατάργηση 3ετίας και 2ετίας).


«Διαπιστώσεις και προτάσεις που προκύπτουν από την αναμοριοδότηση»

Σε πολλές περιοχές της Κρήτης, αρκετά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) είχαν διπλάσια και τριπλάσια μόρια από τα γειτονικά τους δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ένας βασικός λόγος ήταν η κλίμακα μοριοδότησης, όπου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν 12βαθμη ενώ στην πρωτοβάθμια 10βαθμη. Σήμερα η διαφορά αυτή αίρεται, αφού και στην πρωτοβάθμια θεσπίζεται 12βαθμη κλίμακα μοριοδότησης των σχολικών μονάδων. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, μιας και η αντιμετώπιση της πολιτείας προς την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τουλάχιστον) πρέπει να είναι ενιαία.
Ένα ζήτημα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, στα πλαίσια της αναδρομικής ισχύς της νέας μοριοδότησης, είναι οι περιπτώσεις όπου η τωρινή μοριοδότηση θα διαμορφωθεί από νέες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης. Δηλαδή σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας όταν έγινε η προηγούμενη μοριοδότηση οι συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης ήταν διαφορετικές από τις σημερινές (αγροτικός δρόμος, πρόσβαση με τα πόδια κ.α.). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια σχολεία να έχουν χαμηλότερη μοριοδότηση από τη σημερινή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει πρόνοια ώστε να διατηρηθεί η μοριοδότηση των συναδέλφων που υπηρέτησαν σε αυτά τα σχολεία και η νέα μοριοδότηση να ισχύει στους συναδέλφους που θα  υπηρετήσουν με την καθιέρωση της αναμοριοδότησης.
Τέλος τα μόρια των σχολικών μονάδων λειτουργούν ως κίνητρο, ιδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους. Η λογική των προτεινόμενων αναμοριοδοτήσεων κινήθηκε με αυτή την οπτική, τουλάχιστον από τους αιρετούς εκπροσώπους, ώστε συνάδελφοι που έχουν διορισθεί μακριά από τον τόπο τους να μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια για γρηγορότερη μετάθεση στον τόπο μονίμου κατοικίας τους. Επομένως, όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, με τη νέα περισσότερο ορθολογική μοριοδότηση των σχολικών μονάδων οι συνάδελφοι θα παραμένουν με δική τους επιλογή στις σχολικές μονάδες με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση γεγονός που αποδεικνύει το παράλογο της καθιέρωσης της 3ετίας στο νεοδιόριστο και της 2ετίας σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ένα άδικο μέτρο που δεν προσφέρει κανένα παιδαγωγικό όφελος. Ζητάμε λοιπόν για άλλη μια φορά την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της 3ΕΤΗΣ και της 2ΕΤΗΣ υπηρέτησης της οργανικής θέσης μιας και αποτελεί ένα μέτρο τιμωρίας των εκπαιδευτικών, το οποίο καθιερώθηκε για να δημιουργήσει κι όχι για να λύσει προβλήματα.

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες με την πρόταση για αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους αγαπητούς συναδέλφους αιρετούς του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Ζαχαρία Καψαλάκη (η μοριοδότηση του Ηρακλείου βρίσκεται σε link βλ. παρακάτω), του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου Μανόλη Τζανιδάκη και ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Σοφία Γαλανάκη για τα στοιχεία των αναμοριοδοτήσεων. Πιστεύω ότι και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά συμβούλια του ΑΠΥΣΠΕ και του ΚΥΣΠΕ θα σεβαστούν αυτές τις ομόφωνες προτάσεις και θα τις στηρίξουν με αντίστοιχες αποφάσεις.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
A/A
ΟΡΓ/ΤΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΙΑ ΜΟΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
1
1/θ
Καλονύχτη (αναστολή)
4
6
2
1/θ 
Ροδάκινου (αναστολή)
7
11
3
1/θ
Αβδελλά
5
8
4
1/θ
Αγιάς
5
7
5
1/θ
Δαμαβόλου
5
8
6
1/θ
Καλύβου
7
10
7
2/θ
Νίθαυρης
6
11
8
2/θ
Αγ. Μάμαντα
5
8
9
2/θ
Αξού
6
9
10
2/θ
Αλφάς
4
7
11
2/θ
Μελιδονίου
4
7
12
2/θ
Ρουμελή
4
6
13
3/θ
Πλατάνου Αμαρίου
7
11
14
3/θ
Φουρφουρά
5
10
15
3/θ
Αγ. Γαλήνης
5
10
16
3/θ
Μελάμπων
5
10
17
3/θ
Μυριοκεφάλων
5
8
18
3/θ
Ρουστίκων (αναστολή)
4
7
19
3/θ
Αγγελιανών
4
7
20
3/θ
Γαράζου
5
8
21
3/θ
Σκεπαστής
3
6
22
3/θ
Σισσών
4
8
23
4/θ
Ρουσσοσπιτίου
2
3
24
4/θ
Αργυρούπολης
3
6
25
4/θ
Πρινέ
2
3
26
4/θ
Μαργαρίτων
4
7
27
4/θ
Μπαλίου
4
7
28
4/θ
Πανόρμου
3
5
29
5/θ
Γερανίου
2
3
30
5/θ
Αγκουσελιανών
4
7
31
5/θ
Απλαδιανών
6
10
32
6/θ
1ο Ειδικό  Ρεθύμνου
1
2
33
6/θ
Αποστόλων
4
8
34
6/θ
Σταυρωμένου
2
3
35
6/θ
Αρμένων
2
3
36
6/θ
Γωνιάς
2
3
37
6/θ
Επισκοπής
2
4
38
6/θ
16ο  Ρεθύμνου
1
2
39
6/θ
1ο Πλακιά
5
9
40
6/θ
2ο Πλακιά
5
9
41
6/θ
Σπηλίου
4
7
42
6/θ
Αγ. Νικολάου
2
4
43
6/θ
Ζωνιανών
7
 12
44
6/θ
Λιβαδίων
7
12 
45
6/θ
2ο Περάματος
4
5
46
8/θ
10ο Ρεθύμνου
1
2
47
8/θ
1ο  Ατσιπόπουλου
2
3
48
9/θ
2ο  Ατσιπόπουλου
2
3
49
10/θ
1ο Ανωγείων
5
11
50
12/θ
14ο  Ρεθύμνου
1
2
51
12/θ
Άδελε
2
3
52
12/θ
2ο Ρεθύμνου
1
2
53
12/θ
5ο Ρεθύμνου
1
2
54
12/θ
6ο Ρεθύμνου
1
2
55
12/θ
8ο Ρεθύμνου
1
2
56
12/θ
9ο Ρεθύμνου
1
2
57
12/θ
1ο  Ρεθύμνου
1
2
58
12/θ
3ο Ρεθύμνου
1
2
59
12/θ
7ο Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
2
60
12/θ
13ο  Ρεθύμνου
1
2
61
12/θ
15ο Ρεθύμνου
1
2
62
12/θ
1ο  Περάματος
3
5

Τα νηπιαγωγεία ακολουθούν τη μοριοδότηση των δημοτικών σχολείων. Επειδή όμως στο νομό Ρεθύμνου υπάρχουν δημοτικά σχολεία που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευτεί αλλά διατηρούνται στις συγκεκριμένες περιοχές τα νηπιαγωγεία, παραθέτω τη μοριοδότηση αυτών των νηπιαγωγείων
A/A
ΟΡΓ/ΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΑΛΙΑ ΜΟΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
1
1/θ
Κυριάννας
3
4
2
1/θ
Ολοήμ.  Μαρουλά
2
4
3
1/θ
Αγίου Κωνσταντίνου
4
7
4
1/θ
Ολοήμ. Ακουμίων
5
8
5
1/θ
Ολοήμ. Γάλλου
2
3
6
1/θ
Μιξορρούματος
4
7
7
1/θ
Σελλίων
5
9
8
1/θ
Φραντζ. Μετοχίων
3
4
9
1/θ
Δροσιάς
7
10
10
2/θ
Ολοήμ. Πηγής
2
3
11
2/θ
Ολοήμ. Μισιρίων
1
2
12
2/θ
Πλατανιά
1
2
13
2/θ
Ολοήμ. Μύρθιου
5
9ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α/Α
ΟΡΓ/ΤΑ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΙΑ ΜΟΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
1
1/θ
Κρούστα
4
9
2
1/θ
Λιμνών
4
8
3
1/θ
Μαλών
8
12
4
1/θ
Τουρλωτής
6
10
5
2/θ
Αρμένων
7
11
6
2/θ
Γούδουρα
8
11
7
2/θ
Ζάκρου
7
12
8
2/θ
Ζήρου
7
11
9
2/θ
Καβουσίου
4
9
10
2/θ
Καλαμαύκας
7
10
11
2/θ
Κάτω Χωριού
3
9
12
2/θ
Ειδικό Ιεράπετρας
1
5
13
3/θ
Ειδικό Σητείας
2
7
14
3/θ
Σκοπής
3
9
15
4/θ
Μύρτου
5
9
16
4/θ
Παχειάς Άμμου
3
8
17
4/θ
Σφάκας
6
9
18
4/θ
Τζερμιάδων
8
12
19
4/θ
Αγίου Γεωργίου
8
12
20
6/θ
Ειδικό Αγ. Νικολάου
1
4
21
6/θ
1ο Νεάπολης
2
5
22
6/θ
1ο Σητείας
2
7
23
6/θ
2ο Νεάπολης
2
5
24
6/θ
4ο Σητείας
2
7
25
6/θ
5ο Αγίου Νικολάου
1
4
26
6/θ
Καλού Χωριού
3
5
27
6/θ
Κεντρί
3
6
28
6/θ
Κουτσουρά
5
8
29
6/θ
Κριτσάς
3
6
30
6/θ
Νέας Ανατολής
4
8
31
6/θ
Παλαικάστρου
3
9
32
6/θ
Πισκοκεφάλου
2
8
33
6/θ
Σεισίου
4
6
34
6/θ
Φέρμων
4
7
35
7/θ
Μ.Γιαλού
5
8
36
8/θ
Ελούντας
3
5
37
9/θ
4ο Αγίου Νικολάου
1
4
38
9/θ
5ο Ιεράπετρας
1
8
39
12/θ
1ο Αγίου Νικολάου
1
4
40
12/θ
1ο Ιεράπετρας
1
5
41
12/θ
2ο Αγίου Νικολάου
1
4
42
12/θ
2ο Ιεράπετρας
1
5
43
12/θ
2ο Σητείας
2
7
44
12/θ
3ο Αγίου Νικολάου
1
4
45
12/θ
3ο Ιεράπετρας
1
5
46
12/θ
3ο Σητείας
2
7
47
12/θ
4ο Ιεράπετρας
1
5

Η μοριοδότηση των νηπιαγωγείων ακολουθεί τη μοριοδότηση των δημοτικών σχολείων


Καλές πασχαλινές γιορτές…

«Η φλόγα της Ανάστασης ν' ανάψει στην καρδιά μας
για να κρατήσει ζωντανά όλα τα όνειρά μας...»


Σας στέλνω:
·        Το ενημερωτικό του συνάδελφου αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Ζαχαρία Καψαλάκη, με την πρόταση αναμοριοδότησης των σχολείων του Νομού Ηρακλείου. http://www.sylekpe.gr/airetoi/pyspe/anakoinwseis/494-1-2011-.html  


«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο»
Αδαμάντιος Κοραής

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

                                                                                        Γιώργος Τρούλης
Αναπληρωτής  Αιρετός
                                                                       ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis).

Δεν υπάρχουν σχόλια: