Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

2ο Ενημερωτικό Νοεμβρίου

2ο Ενημερωτικό Νοεμβρίου


Γιώργος Τρούλης      Ρέθυμνο, 28 Νοεμβρίου 2010

νεοεκλεγείς αναπληρωτής

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754

Προς τους  Συναδέλφους μου

Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα 1ο: «3ετία μια μεγάλη αδικία για τους νεοδιόριστους»
Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις των συναδέλφων που το επιθυμούν, ώστε να μετατεθούν σε άλλο σχολείο στον ίδιο νομό ή από τον νομό της οργανικής τους σε κάποιον άλλο. Δυστυχώς φέτος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/201Ο) όπου στο άρθρο 4 «Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών» και παράγραφο 4 αναφέρεται ότι: «Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται». Δηλαδή οι φετινοί νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για αυτήν και την επόμενη χρονιά.
Συνάδελφοι, το παράλογο της υπόθεσης είναι η αιτιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου από την ηγεσία του υπουργείου παιδείας: Η εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων με την αποφυγή της συχνής μετακίνησης των εκπαιδευτικών, που μεταφράζεται σε παραγωγή γόνιμου εκπαιδευτικού έργου σε ένα σχολείο επί 3 χρόνια. Το επιχείρημα αυτό στην πράξη καθίσταται αίολο. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός τα 2 πρώτα χρόνια τοποθετείται προσωρινά από το οικείο ΠΥΣΠΕ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε διαφορετικά σχολεία, ενώ την 3η χρονιά παίρνει οργανική θέση πάλι σε διαφορετικό σχολείο. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων τα 3 πρώτα χρόνια του διορισμού τους δεν θα υπηρετήσουν στην ίδια σχολική μονάδα. Το συγκεκριμένο μέτρο επομένως, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τα σχολεία, δεν προσφέρει το παραμικρό στους μαθητές, ούτε παρέχει κάποιο όφελος στην τοπική κοινωνία. Η μόνη λειτουργία που ουσιαστικά επιτελεί είναι η «τιμωρία» των νεοδιόριστων για την επιλογή τους να γίνουν εκπαιδευτικοί και να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο τους. Το ζήτημα έχει ποικίλες προεκτάσεις για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, το σχολείο που υπηρετούμε και την παροχή της ποιοτικής εκπαίδευσης που θέλουμε να παρέχουμε. Το υπουργείο παιδείας οφείλει να διασφάλιζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την παροχή των απαραίτητων εχέγγυων στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Το παραπάνω μέτρο δεν διασφαλίζει καμία ποιότητα εκπαίδευσης, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εχέγγυα στους συναδέλφους, επομένως δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής του. Το υπουργείο παιδείας πρέπει να καταλάβει ότι η παιδεία δεν διαμορφώνεται στα χαρτιά αλλά στα πραγματικά θρανία με ενσαρκωτές του εγχειρήματος τους εκπαιδευτικούς.
Αίτημα επομένως όλων των συναδέλφων είναι ο εξορθολογισμός του νόμου που ως αποτέλεσμα θα έχει την κατάργηση της 3ετής παραμονής των νεοδιόριστων στον τόπο διορισμού.

Θέμα 2ο: «Αίτημα των καιρών… η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Π.Ε.»
Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας είναι η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στην Κρήτη η μοριοδότηση των σχολείων είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν παρέχει κανένα κίνητρο στους νέους και παλιούς συναδέλφους να παραμείνουν και να υπηρετήσουν σε αυτά, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης κάθε χρόνο, είτε να υπολειτουργούν είτε να μην ανοίγουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Ο ρόλος της μοριοδότησης σχετίζεται άρρηκτα με τη μετάθεση των εκπαιδευτικών. Επομένως το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολείων αποτελεί κομβικό σημείο για τους εκπαιδευτικούς. Η μοριοδότηση αποτελεί κίνητρο ειδικά για το νέο συνάδελφο που θα επιλέξει το σχολείο στο οποίο θα υπηρετήσει ανάλογα με την μοριοδότησή του. Υπάρχουν περιοχές της Κρήτης, όπου η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία που μοριοδοτούνται διαφορετικά από τα γυμνάσια της ίδιας περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρω στο Ηράκλειο το Γυμνάσιο Τυμπακίου δίνει 7 μόρια ενώ τα αντίστοιχα Δημοτικά και νηπιαγωγεία 2 μόρια, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου δίνει 5 μόρια ενώ τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία 2 μόρια, στο Ρέθυμνο το Γυμνάσιο Φουρφουρά δίνει 8 μόρια ενώ το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο 5, στο Λασίθι το Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου μοριοδοτείται με 7 μόρια ενώ το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο με 3 και τέλος στα Χανιά το Γυμνάσιο της χώρας Σφακίων μοριοδοτείται με 10μόρια ενώ το Δημοτικό με 8μόρια.
Σε πρώτη φάση επομένως απαιτείται αναμοριοδότηση των σχολείων. Όμως το ζήτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε αυτή την αλλαγή αλλά πρέπει ενδεχομένως να συσχετιστεί με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του εκπαιδευτικού. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει η δυνατότητα ποσοστιαίας αύξησης των μορίων ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας (π.χ. περιφέρεια) του εκπαιδευτικού. Το όλο εγχείρημα χρειάζεται σχεδιασμό και  από το υπουργείο παιδείας αλλά και από τη ΔΟΕ. 
Προτάσεις από το χώρο των εκπαιδευτικών υπάρχουν∙ αυτό που απαιτείται όμως σήμερα είναι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας για την υλοποίηση όλων αυτών των σημαντικών αλλαγών στην εκπαίδευση. Ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό, αφορά και το σχολείο που υπηρετεί και την κοινωνία.

Θέμα 3ο: «Τι συμβαίνει με την επιμόρφωση Β επιπέδου στις ΤΠΕ για δασκάλους και νηπιαγωγούς;»

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (http://b-epipedo2.cti.gr/) στις 23 Νοεμβρίου 2010, κοινοποιήθηκε η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου για την επιμόρφωση Β επιπέδου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν δικαίωμα αίτησης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν πιστοποιηθεί στο Α επίπεδο δηλ. στις δεξιότητες και γνώσεις στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.
Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι αναπληρωτές συνάδελφοι που έχουν πιστοποιηθεί στο Α επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση από τους φορείς υλοποίησης, στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσαν. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: οι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ίδια σχολεία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, δεν έχουν δικαίωμα στην επιμόρφωση επειδή δεν είναι μόνιμοι, δεν οφείλει παρ’ όλα αυτά η πολιτεία να παρέχει την ίδια επιμόρφωση σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, δεν υπάρχει ανάγκη για επιμόρφωση των αναπληρωτών συναδέλφων στις νέες τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη;
Η δεύτερη διαπίστωση έχει να κάνει με τις περιοχές που υλοποιούνται τα προγράμματα επιμόρφωσης. Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθούν 1 πρόγραμμα για νηπιαγωγούς στο Ρέθυμνο των 11 ατόμων και 2 προγράμματα δασκάλων στα Χανιά το ένα των 10 και το άλλο των 15 ατόμων. Δηλαδή σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης θα επιμορφωθούν 11 νηπιαγωγοί και 25 δάσκαλοι.
Για άλλη μια φορά ο εκπαιδευτικός κόσμος της Κρήτη βιώνει την αδικία που συντελείται σε βάρος του, αφού η αρχή της ισότητας των ευκαιριών καταστρατηγείται με τον πιο προφανή τρόπο. Υπάρχουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτές τις επιμορφώσεις και επί 2 χρόνια δεν τους δίδεται καν η δυνατότητα συμμετοχής της υποψηφιότητάς τους. Πώς γίνεται επομένως σε ένα νομό όπως το Ηράκλειο, με ένα μεγάλο αριθμό δασκάλων και νηπιαγωγών, να μην έχει υλοποιηθεί κανένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου μέχρι σήμερα; Ακριβώς η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο Λασίθι, ενώ στο Ρέθυμνο σε προηγούμενη φάση υλοποιήθηκε 1 πρόγραμμα δασκάλων και νηπιαγωγών των 11 ατόμων, ενώ τώρα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα 1 πρόγραμμα νηπιαγωγών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς της Κρήτης.
Αυτό που οφείλει να κάνει η πολιτεία, για να αρθεί η οποιαδήποτε άδικη και άνιση αντιμετώπιση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι η δημιουργία σε κάθε νομό επαρκών τμημάτων για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά ειδικότητα και ανάλογα του αριθμού των υποψηφίων. Η επιμόρφωση είναι χρέος αλλά και δικαίωμα των εκπαιδευτικών σε μια ευνομούμενη κοινωνία.


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                                                                                                  

                                                                                                                             Γιώργος Τρούλης
νεοεκλεγείς αναπληρωτής
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis)

Δεν υπάρχουν σχόλια: